Heinz Grill - Verbindend samenwerken vanuit een spiritueel gezichtspunt, hoe gaat dat?

Vele mensen zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken. In plaats van samen te werken vanuit hiërarchie, ego, macht of louter het genereren van materiële winst zoekt men vooral wegen om samen te werken vanuit verbinding, harmonie, vrijheid en zelfs liefde.

Het zijn ondertussen een soort van toverwoorden geworden, deze begrippen zoals verbinding, harmonie en liefde. Zo goed als iedereen begrijpt er echter iets anders onder en net dat leidt tot veel misverstanden en moeilijkheden bij het opzetten van zo'n nieuwe samenwerkingen. Verder is het zeer opmerkelijk om vast te stellen dat ondanks de mooie uiterlijke woorden, de goede bedoelingen en de positieve ingesteldheid samenwerkingen toch regelmatig eindigen in strijd en twist.

De vraag die zich lijkt te stellen, is, hoe men deze diepere universele waarden zoals verbinding, harmonie en zelfs liefde praktisch leert om te zetten in nieuwe vormen van samenwerking of in een soort van nieuwe economie.

Deze thematiek zal geestelijk leraar Heinz Grill vakkundig, uitgebreid en concreet toelichten tijdens de voordracht. Belangrijk hierbij is dat we vooreerst goed begrijpen wat een verbinding eigenlijk is of wanneer we verbonden zijn of eerder gebonden. Een verbinding is geen fysieke zaak en dient te ontstaan op het niveau van het bewustzijn of met een vakterm op zielsvlak. In wezen is een werkelijke verbinding een gevolg van een activiteit van het bewustzijn. Willen we leren samenwerken vanuit universele of spirituele waarden dan is het leren ontwikkelen van authentieke verbindingen vanuit ons bewustzijn en zijn bewustzijnskrachten cruciaal. Vanuit de individuele ontwikkeling in ons bewustzijn kunnen we dit dan nadien omzetten in onze samenwerkingen of in een sociale context.

Niet alleen het veelgebruikte begrip "verbinding" maar ook hoe samen te werken vanuit "liefde" maar dan niet op een banale manier begrepen zal Heinz Grill vanuit zijn spiritueel vakgebied toelichten.

Andere thema's van de voordracht die aan bod zullen komen, zijn hoe men door samen te werken levenskrachten of energie kan opbouwen of hoe men door constructief samen te werken bevorderend kan werken op de wereldvrede.

Doel van deze voordracht is het om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en concrete mogelijkheden aan te reiken om een soort van nieuwe samenwerkingen en uiteindelijk ook een soort van nieuwe economie op te bouwen gebaseerd op spirituele inhouden.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 31,00
Sociaal tarief - 15,5 euro, Ondersteuningstarief - 45,5 euro

Waar

De Wattenfabriek

Contact

Organisatie

Vegetarische kookschool De Zonnekeuken

Categorie

Zingeving, filosofie en religie

Filter op categorie